Δεν ελπίζω τίποτα. ( I hope nothing )

Δε φοβάμαι τίποτα. ( I fear nothing )

Είμαι λεύτερος ( I am a free man )

— Nikos Kazantzakis (1883 – 1957)

Leave a Reply